Prvo plaćanje

Prvo plaćanje označava iznos (novčani) koji stranka (kupac) plaća pre preuzimanja vozila.Sastoji se od učešća,mesečne rate, troškova obrade ugovora,troškova upisa u lizing registar,pdv na kamate.

zurück zum Finanzlexikon