Porez na dodatu vrednost ( value added tax )

Oblik svefaznog poreza na promet.Bazira se na na poreskoj osnovici koju predstavlja razlika između nabavne i prodajne cene proizvoda u oporezivoj fazi ciklusa.

zurück zum Finanzlexikon