Ovaj sajt koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posete prezentacije.
Prihvati i nastavi

Menica (engl. Bill of exchange)

Obligaciono pravna hartija o vrednosti koju mogu izdavati fizička i pravna lica.Menica daje imaocu pravo da od lica označenih na njoj zahteva isplatu novčanog iznosa naznačenog u menici.

zurück zum Finanzlexikon