Davalac lizinga

Lizing kompanija koja korisniku lizinga daje ovlašćenja da predmet lizinga (npr.vozilo) koristi na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu zadržavajući pri tome vlasništvo nad predmetom lizinga.

zurück zum Finanzlexikon