Bilans uspeha

Pregled poslovanja preduzeća za određeni period,a sadrži prilive vrednosti u preduzeće (prihodi) i odlive vrednosti iz preduzeća (rashode)

zurück zum Finanzlexikon