Ovaj sajt koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posete prezentacije.
Prihvati i nastavi

Bilans stanja

Pregled imovine(sredstava preduzeća) na određeni dan i to prema obliku(aktiva) i prema izvorima finansiranja(pasiva)

zurück zum Finanzlexikon