Preduzetnici

Zašto je finansijski lizing dobar izbor za preduzetnike?

Finansijski lizing je moderan način finansiranja i omogućava svojim korisnicima da po završetku perioda lizinga, otplatom poslednje lizing rate, postanu vlasnici vozila.

Svi preduzetnici - podnosioci zahteva zainteresovani za lizing kao vid finansiranja dostavljaju sledeća dokumenta:

 • Ponuda dobavljača potpisana od strane podnosioca zahteva
 • Ponuda za finansiranje prihvaćena od strane podnosioca zahteva
 • Ispunjen zahtev za finansiranje sa izjavom (obrazac Porsche Leasing-a)
 • Specijalno punomoćje (obrazac Porsche Leasing-a)
 • Saglasnost za pribavljanje izveštaja od kreditnog biroa

 

Osim navedenog, u zavisnosti od oblika preduzetničke radnje podnosioca zahteva, obavezno je dostaviti i sledeću dokumentaciju.

Preduzetnici koji porez plaćaju paušalno:

 • Potvrda o prometu i prosečnom stanju na računima kod poslovnih banaka u poslednjih šest meseci
 • Uverenje iz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama podnosioca zahteva
 • Fotokopija Rešenja nadležnog opštinskog organa uprave o upisu u registar radnji
 • Fotokopija rešenja o paušalnom plaćanju poreza na dohodak
 • Fotokopija OP obrasca
 • PIB broj
 • Fotokopija lične karte(sve strane) / ispis elektronske lične karte i pasoša (originalna dokumenta na uvid)

 

Preduzetnici koji plaćaju porez po realizaciji:

 • Potvrda o prometu i prosečnom stanju na računima kod poslovnih banaka u poslednjih šest meseci
 • Fotokopija bilansa uspeha za poslednje dve poslovne godine
 • Uverenje iz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama
 • Fotokopija izvoda iz Agencija za privredni registar
 • Fotokopija OP obrasca
 • PIB broj i potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
 • Fotokopija lične karte(sve strane) / ispis elektronske lične karte i pasoša (originalna dokumenta na uvid)

Obavezna sredstva obezbeđenja koja se dostavljaju prilikom zaključivanja ugovora:

 • 8 registrovanih solo blanko menica
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa iz banke (ne starija od 7 dana)
 • originalni zahtev za registraciju menica

Naši partneri

Volkswagen
Audi
SEAT
VW Nutzfahrzeuge
Porsche
MAN