Pravna lica

Zašto je finansijski lizing dobar izbor za pravna lica?

Finansijski lizing je moderan način finansiranja i omogućava svojim korisnicima da po završetku perioda lizinga, otplatom poslednje lizing rate, postanu vlasnici vozila.

Ovaj vid finansiranja je najbolji za pravna lica koja nabavljaju dostavna vozila u cilju obavljanja sopstvene delatnosti. U ovom slučaju imaju povraćaj PDV-a.

 

Potrebna dokumentacija za odobrenje finansijskog lizinga za pravna lica:

 • Ponuda dobavljača potpisana od strane podnosioca zahteva
 • Ponuda za finansiranje prihvaćena od strane podnosioca zahteva
 • Ispunjen zahtev za finansiranje sa izjavom (obrazac Porsche Leasing-a)
 • Specijalno punomoćje (obrazac Porsche Leasing-a)
 • Saglasnost za pribavljanje izveštaja od kreditnog biroa
 • Potvrda o prometu i prosečnom stanju na računima kod poslovnih banaka u poslednjih šest meseci
 • Fotokopija Bilansa uspeha na dan 31.12. za poslednje dve godine
 • Fotokopija Bilansa stanja na dan 31.12. za poslednje dve godine (ukoliko firma nije sastavila bilanse stanja i uspeha molimo Vas da dostavite zaključni list)
 • Fotokopija izvoda iz Agencije za privredne registre (APR) ili izvoda iz sudskog registra sa svim promenama
 • Fotokopija OP obrazca
 • PIB broj, potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
 • Fotokopija lične karte (sve strane) / ispis elektronske lične karte i pasoša ovlašćenog zastupnika (originalna dokumenta na uvid)
 • Fotokopija lične karte (pasoša) svih stvarnih vlasnika u skladu sa Izjavom
 • Šematski prikaz vlasničke strukture (u slučaju 2 i više nivoa vlasništva)
 • Osnivački akt - kada je podnosilac zahteva lice građanskog prava. Lica građanskog prava su sportske organizacije, sindikati, crkve, verske zajednice, ustanove-škole, zavodi, nevladine i nedobitne organizacije, fondacije, zadužbine, konzorcijumi...
 • Obavezna sredstva obezbeđenja koja se dostavljaju prilikom zaključivanja ugovora:
 1. 8 registrovanih solo blanko menica
 2. Fotokopija kartona deponovanih potpisa iz banke (ne starija od 7 dana)
 3. Originalni zahtev za registraciju menica

Naši partneri

Volkswagen
Audi
SEAT
VW Nutzfahrzeuge
Porsche
MAN