Opšti uslovi poslovanja

Predstavljamo vam opšte uslove poslovanja kompanije Porsche Leasing SCG doo sa stanovništvom i sa pravnim licima.

Na ovoj stranici možete pogledati i linkove na kojima se nalaze informacije koje vam mogu biti korisne prilikom donošenja odluke o realizaciji finansijskog lizinga.