Fizička lica

Zašto je finansijski lizing dobar izbor za fizička lica?

Finansijski lizing je moderan način finansiranja i naročito je pogdan za fizička lica jer po završetku perioda lizinga, otplatom poslednje lizing rate, klijent postaje vlasnik vozila.

Potrebna dokumentacija za odobrenje finansijskog lizinga za fizička lica:

  • Ponuda isporučioca
  • Ponuda za finansiranje prihvaćena od strane podnosioca zahteva
  • Specijalno punomoćje, overeno u sudu ili opštini (obrazac Porsche Leasing-a)
  • Ispunjen zahtev za odobrenje finansijkog lizinga
  • Saglasnost za pribavljanje izveštaja od kreditnog biroa
  • Popunjen i overen obrazac Administrativne zabrane i potvrda poslodavca, popunjava poslodavac (obrazac Porsche Leasing-a)
  • Obračunski list plate za prethodna tri meseca
  • Fotokopija lične karte (sve strane) / Ispis elektronske lične karte i pasoša. Originalna dokumenta na uvid
  • Obavezno sredstvo obezbeđenja koja se dostavlaju prilikom zaključivanja ugovora: 1 solo blanko menica

 

Izračunajte Vašu lizing ratu i pogledajte pregled otplate lizing rata: 

Naši partneri

Volkswagen
Audi
SEAT
VW Nutzfahrzeuge
Porsche
MAN