Potrebna dokumentacija za preduzetnike

Preduzetnici koji porez plaćaju po realizaciji:

 • Ponuda dilera
 • Ispunjen zahtev za odobrenje finansijskog lizinga
 • Potvrda o prometu i prosečnom dnevnom stanju na računima kod poslovnih banaka  u poslednjih šest meseci
 • Fotokopija bilansa uspeha za poslednje dve godine
 • Uverenje iz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama
 • Fotokopija izvoda iz Agencije za privredne registre ili kopija izvoda iz sudskog registra sa svim promenama i svim prilozima ne starijim od 15 dana
 • Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje i fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke overene delovodnim pečatom sa datumom ne starijim od nedelju dana od dana podnošenja dokumentacije
 • PIB broj i potvrda o izvršenom evidentiranju PDV
 • Fotokopija lične karte ili pasoša preduzetnikaPreduzetnici koji porez plaćaju paušalno:

 • Ponuda dilera
 • Ispunjen zahtev za odobrenje finansijskog lizinga
 • Potvrda o prometu i prosečnom dnevnom stanju na računima kod poslovnih banaka  u poslednjih šest meseci
 • Uverenje iz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama
 • Fotokopija izvoda iz Agencije za privredne registre ili kopija izvoda iz sudskog registra sa svim promenama i svim prilozima ne starijim od 15 dana
 • Fotokopija rešenja o paušalnom plaćanju poreza na dohodak
 • Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje i fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke overene delovodnim pečatom sa datumom ne starijim od nedelju dana od dana podnošenja dokumentacije 
 • PIB broj
 • Fotokopija lične karte ili pasoša preduzetnika

Naši partneri

Volkswagen
Audi
SEAT
VW Nutzfahrzeuge
Porsche
MAN