Potrebna dokumentacija za pravna lica

Za procenu boniteta su Vam potrebna sledeća dokumenta:

  • Ponuda dilera
  • Ispunjen zahtev za odobrenje finansijskog lizinga
  • Potvrda o prometu i prosečnom dnevnom stanju na računima kod poslovnih banaka u poslednjih šest meseci
  • Fotokopija Bilansa stanja i Bilansa uspeha na dan 31. 12. za poslednje dve godine i poslednji periodični obračun (ukoliko firma nije sastavila periodični obračun treba dostaviti zaključni list na dan 30. 06. ili sa kasnijim datumom)
  • Fotokopija izvoda iz Agencije za privredne registre ili kopija izvoda iz sudskog registra sa svim promenama i svim prilozima ne starijim od 15 dana
  • Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje i fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke overene delovodnim pečatom sa datumom ne starijim od nedelju dana od dana podnošenja dokumentacije
  • PIB broj i potvrda o izvršenom evidentiranju PDV
  • Fotokopija lične karte i pasoša direktora preduzeća

Naši partneri

Volkswagen
Audi
SEAT
VW Nutzfahrzeuge
Porsche
MAN