Na osnovu člana 388 Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, imajući u vidu trenutnu kriznu situaciju, direktori Porsche Mobility doo Beograd, Zrenjaninski put 11, MB: 20162660, PIB: 104424492 u želji da pomognu svojim korisnicima, dana 20.03.2020. godine objavljuju sledeću:

 

PONUDU

za zastoj u otplati obaveze (moratorijum) koje proizilaze iz zaključenih ugovora o zakupu vozila

PORSCHE MOBILITY DOO BEOGRAD ovom ponudom pruža mogućnost svim svojim korisnicima usluge zakupa vozila da zastanu sa plaćanjima ugovorenih obaveza koje dospevaju tokom vanrednog stanja na period od 90 dana.

Ponuda se smatra dostavljenom svim korisnicima danom objave na internet strani društva (20.03.2020.).

Zastoj u plaćanju počinje od isteka roka od deset dana od dana objave ove ponude, od 30.03.2020.

Zakupac je oslobođen bilo kakvih dodatnih troškova povodom prihvatanja ove ponude.

Pojam zastoja iz ove odluke podrazumeva da će Porsche Mobility nastaviti da fakturiše pružene usluge ka svojim korisnicima tokom vanrednog stanja, ali sa rokovima plaćanja od 90 dana koji će biti iskazani dostavljenim fakturama, što korisnike ne sprečava da obaveze izmiruju i u kraćim rokovima, u skladu sa svojim mogućnostima.

Olakšice se neće primenjivati ukoliko Zakupac izričito odbije ovu ponudu za zastoj u plaćanju ili nastavi sa redovnim izmirivanjem obaveza.

Ukoliko Zakupac želi da nastavi sa otplatom zakupnina nije neophodno da šalje obaveštenje o tome, već samo da nastavi sa izmirivanjem obaveza po fakturama koje mu budu dostavljene, kao i do sada.

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas:  moratorijum(kwfat)porscheleasing(kwfdot)rs