Ovaj sajt koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posete prezentacije.
Prihvati i nastavi

LNF T6 Furgon LR 2.0 TDI

AKCIJA topSERVICE T6 1200

LNF T6 Furgon LR 2.0 TDI
Vrednost predmeta zakupa
22,788.00
Garancija 30.00%
5,697.00
Ostatak vrednosti 30.00%
6,836.40
Ukupno mesečno zaduženje po ugovoru o zakupu sa dodatnim uslugama
426.94
PLAĆANJE PRED ISPORUKU
Garancija 30.00%: (4)
5,697.00
Troškovi obrade ugovora (5)
398.78
UKUPNO 1. PLAĆANJE PRED ISPORUKU (6)=(4)+(5)
6,095.78

Svi iznosi su u EUR-ima. Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu Raiffeisen banke AD Beograd na dan obračuna.

OBIM I OPIS USLUGA

Ukoliko nije ugovorena dodatna usluga pod nazivom "Zaštitni uređaj protiv krađe:a ugradnja zaštitnog uređaja je obavezna u skladu sa uslovima Osiguravača, troškove ugradnje zaštitnog uređaja snosi Zakupac.

Održavanje vozila - Redovno održavanje: Redovno/preventivno održavanje po planu proizvođača. Zamena potrošnih materijala kada do istrošenosti dođe usled prirodnog habanja i bilo koji drugi kvarovi nisu predmet održavanja.

Izveštavanje:

- Deo izvestaja koji se odnosi na pregled aktivnih vozila u zakupu, ugovorene fleet management usluge i rate moguce je videti na on-line portalu
- Sve ostale izvestaje Porsche Mobility dostavlja po upitu

Upravljanje voznim parkom:

- administracija, logistička podrška

- upravljanje štetnim događajima (saveti u trenutku nastanka štetnih događaja) likvidacije/naplate štete, izbor servisa za popravku

U plaćanje pre preuzimanje vozila ulaze: iznos garancije i troškovi obrade ugovora.

- U ponudu nisu uključeni troškovi usluga koje nisu navedene na ponudi za Zakup.

- Ukoliko usluga kasko osiguranja nije navedena, zakupac prihvata i obavezuje se da pre preuzimanja predmeta zakupa Porsche Mobility doo Beograd dostavi zaključenu polisu osiguranja motornih vozila (potpuno kasko osiguranje sa uključenim rizikom krađe koje važi najmanje na geografskoj teritoriji Evrope), koju je zaključio u svoje ime (Ugovarač osiguranja) i za račun Porsche Mobility doo Beograd (Osiguranik), koja važi do isteka perioda zakupa i na kojoj učešće u šteti ne može biti veće od 10% od iznosa štete. Polisa osiguranja motornih vozila (potpunog kasko osiguranja) može se zaključiti kod sledećih društava za osiguranje: UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD, GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO BEOGRAD, WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD i KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD.

- Zakupac se obavezuje i prihvata da će snositi troškove učešća u šteti, kao i sve ostale eventualne troškove i ostala eventualna umanjenja koja društvo za osiguranje obračuna kao posledicu ili obračuna prilikom obrade i isplate nastale štete. Ukoliko je iznos učešća u šteti, ostalih eventualnih umanjenja ili ostalih eventualnih troškova po bilo kom osnovu snosio Porsche Mobility doo Beograd, ukupni nastali troškovi uvećani za iznos pripadajućeg PDV-a će biti prefakturisani zakupcu koji se obavezuje i prihvata da ih u celosti izmiri odmah po prijemu fakture izdate po tom osnovu.

- Ukoliko izabrana osiguravajuća kuća za prihvat vozila u osiguranje zahteva određeni sistem zaštite protiv krađe, Zakupac je u obavezi da isti ugradi u vozilo u ovlašćenom servisu, bez obzira da li je usluga Zaštitini uređaj predmet ove ponude ili troškove snosi sam Zakupac