Seat Arona Style 1.0 TSI

Ona kaže: Nova kola.

Porshe Mobility kaže:
Dobijate paket opreme.

Ja kažem: SEAT Arona!

Seat Arona Style 1.0 TSI
Vrednost predmeta zakupa
€ 13,834.00
Garancija 25.00%
€ 2,882.08
Trajanje ugovora
€ 48 meseci
Ostatak vrednosti 25.00%
€ 3,458.50
Mesečna zakupnina za predmet zakupa
€ 268.16
Ukupno mesečno zaduženje po ugovoru o zakupu
€ 268.16
PLAĆANJE PRED ISPORUKU
Garancija 25.00%
€ 2,882.08
Jednokratni troškovi zaključenja Ugovora o Zakupu
€ 242.10
UKUPNO 1. PLAĆANJE
€ 3,124.18
  • U ponudu nisu ukljuceni troškovi tehnickog pregleda i troškovi registracije
  • Zakupac prihvata i obavezuje se da u pre preuzimanja predmeta zakupa Porsche Mobility doo Beograd dostavi zakljucenu polisu osiguranja motornih vozila (potpuno kasko osiguranje sa ukljucenim rizikom krade koje važi najmanje na geografskoj teritoriji Evrope), koju je zakljucio u svoje ime (Ugovarac osiguranja) i za racun Porsche Mobility doo Beograd (Osiguranik), koja važi do isteka perioda zakupa i na kojoj ucešce u šteti ne može biti vece od 10% od iznosa štete. Polisa osiguranja motornih vozila (potpunog kasko osiguranja) može se zakljuciti kod sledecih društava za osiguranje: UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD, GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO BEOGRAD, WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD i KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD.
  • Zakupac se obavezuje i prihvata da ce snositi troškove ucešca u šteti, kao i sve ostale eventualne troškove i ostala eventualna umanjenja koja društvo za osiguranje obracuna kao posledicu ili obracuna prilikom obrade i isplate nastale štete. Ukoliko je iznos ucešca u šteti, ostalih eventualnih umanjenja ili ostalih eventualnih troškova po bilo kom osnovu snosio Porsche Mobility doo Beograd, ukupni nastali troškovi ce biti prefakturisani zakupcu koji se obavezuje i prihvata da ih u celosti izmiri odmah po prijemu fakture izdate po tom osnovu.
  • Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu Raiffeisen banke na dan obračuna.
  • Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zakljucivanje ugovora pod navedenim uslovima, i može se menjati u zavisnosti od ocene boniteta klijenta i od ponudenih sredstava obezbedenja.