Ovaj sajt koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posete prezentacije.
Prihvati i nastavi

VW Golf Trend 1.0 TSI

AKCIJA topSERVICE GOLF 1500 

VW Golf Trend 1.0 TSI
Vrednost predmeta zakupa
15,990.00
Garancija 22.00%
2,931.50
Ostatak vrednosti 22.00%
3,517.80
Ukupno mesečno zaduženje po ugovoru o zakupu sa dodatnim uslugama
338.71
PLAĆANJE PRED ISPORUKU
Garancija 22.00%: (4)
2,931.50
Troškovi obrade ugovora (5)
159.90
UKUPNO 1. PLAĆANJE PRED ISPORUKU (6)=(4)+(5)
3,091.40
 • Svi iznosi su u EUR-ima.

  U druge troškove koji nastaju zakljucenjem Ugovora o finansijskom lizingu spadaju: troškovi obrade ugovora, naknada za upis u lizing registar i PDV na kamatu.

  U placanje pre preuzimanje vozila ulaze: ucešce, troškovi obrade ugovora, naknada za upis u lizing registar, 1.mesecna rata lizing naknade i PDV na kamate.

  U ponudu nisu ukljuceni troškovi tehnickog pregleda i troškovi registracije.

  Devizna klauzula: svi iznosi navedeni u informativnoj ponudi su izraženi u evrima, dok ce se sva placanja po osnovu Ugovora vršiti po prodajnom kursu Raiffeisen Banke AD Beograd na dan obracuna.

  Osiguranje predmeta lizinga: primalac lizinga je dužan da pre preuzimanja vozila zakljuci i stavi na uvid davaocu lizinga polisu potpunog kasko osiguranja sa 5% odnosno 10% ucešca u šteti (franšiza) koja ukljucuje i osiguranje vozila protiv rizika krade i utaje. Primalac lizinga može zakljuciti polisu kasko osiguranja sa jednom od sledecih osiguravajucih kuca: Generali, Dunav, Uniqa i Wiener Städtische osiguranjem.

  Procenjeni trošak osiguranja iznosi 3-6% od bruto vrednosti predmeta lizinga, koji može biti odjednom ili u 12 jednakih mesecnih rata placen. Podatak o procenjenom trošku osiguranja dat je okvirno i ne obavezuje davaoca lizinga, obzirom da ce konacnu vrednost mesecnog troška po ovom osnovu odrediti neposredno osiguravac prilikom zakljucenja ugovora o kasko osiguranju.

  Pravo opcije: Primalac lizinga ima pravo da nakon isteka ugovora o lizingu i isplate svih obaveza iz i po osnovu Ugovora otkupi predmet lizinga po iznosu preostale vrednosti, bez ikakve dodatne naknade davaocu lizinga, o cemu je dužan izvestiti davaoca lizinga najkasnije 30 dana pre isteka roka na koji je Ugovor o lizingu zakljucen.

  Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zakljucivanje ugovora pod navedenim uslovima, i može se menjati u zavisnosti od procene boniteta klijenta i od ponudenih sredstava obezbedenja.