Audi A3 Sportback Relax

 Tvoje vreme je upravo stiglo!

Ako se odlučite za zakup Audi A3 SB Basic 1.0 TFSI modela, Porsche Mobility Vam obezbeđuje podršku od € 1000 na bruto vrednost vozila.

Audi A3 Sportback Relax
Vrednost predmeta zakupa
€ 17,990.00
Garancija 20.00%
€ 2,998.33
Trajanje ugovora
48 mes.
Ostatak vrednosti 30.00%
€ 5,397.00
Mesečna zakupnina za predmet zakupa
€ 326.87
Ukupno mesečno zaduženje po ugovoru o zakupu
€ 326.87
PLAĆANJE PRED ISPORUKU
Garancija 20.00%
€ 2,998.33
Mesečna zakupnina za predmet zakupa
€ 326.87
Jednokratni troškovi zaključenja Ugovora o Zakupu
€ 161.92
UKUPNO 1. PLAĆANJE
€ 3,487.12
  • Zakupac svojim potpisom na ovoj ponudi potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da se vozilo u zakup uzima pod akcijskim uslovima, te da Porsche Mobility obračun zakupnina radi na bazi cene vozila koja je za 1000 EUR niža od stvarne cene koja se plaća prodavcu iz kog razloga se zakupac obavezuje da će obeštetiti zakupodavca u slučaju da ugovor o zakupu raskine u prvoj godini zakupa u iznosu od navedenih 1000 EUR. Navedeni iznos nije od uticaja na obračun drugih troškova prevremenog raskida koji će se obračunati u skladu sa odredbama Ugovora ozakupu i Opštim uslova poslovanja Porsche Mobility doo.
  • U ponudu nisu uključeni troškovi tehnickog pregleda i troškovi registracije.
  • Zakupac prihvata i obavezuje se da u pre preuzimanja predmeta zakupa Porsche Mobility doo Beograd dostavi zaključenu polisu osiguranja motornih vozila (potpuno kasko osiguranje sa uključenim rizikom krađe koje važi najmanje na geografskoj teritoriji Evrope), koju je zaključio u svoje ime (Ugovarač osiguranja) i za račun Porsche Mobility doo Beograd (Osiguranik), koja važi do isteka perioda zakupa i na kojoj učešće u šteti ne može biti veće od 10% od iznosa štete. Polisa osiguranja motornih vozila (potpunog kasko osiguranja) može se zaključiti kod sledećih društava za osiguranje: UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD, GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO BEOGRAD, WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD i KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD.
  • Zakupac se obavezuje i prihvata da će snositi troškove učešća u šteti, kao i sve ostale eventualne troškove i ostala eventualna umanjenja koja društvo za osiguranje obračuna kao posledicu ili obračuna prilikom obrade i isplate nastale štete. Ukoliko je iznos učešća u šteti, ostalih eventualnih umanjenja ili ostalih eventualnih troškova po bilo kom osnovu snosio Porsche Mobility doo Beograd, ukupni nastali troškovi će biti prefakturisani zakupcu koji se obavezuje i prihvata da ih u celosti izmiri odmah po prijemu fakture izdate po tom osnovu.
  • Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu Raiffeisen banke na dan obračuna.
  • Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zaključivanje ugovora pod navedenim uslovima, i može se menjati u zavisnosti od ocene boniteta klijenta i od ponuđenih sredstava obezbeđenja.