Audi A3 SE Sport 1.6 TD

Uđite u svet luksuza putem zakupa AUDI vozila po izuzetnim uslovima. 
http://www.audisreca.rs/ 

Audi A3 SE Sport 1.6 TD

Maksimalna godišnja kilometraža: 25.000

Audi A3 SE Sport 1.6 TD
Vrednost predmeta zakupa
€ 23,684.00
Garancija 30.00%
€ 5,921.00
Trajanje ugovora
48 mes.
Ostatak vrednosti 30.00%
€ 7,105.20
Mesečna zakupnina za predmet zakupa
€ 430.50
Ukupno mesečno zaduženje po ugovoru o zakupu
€ 430.50
PLAĆANJE PRED ISPORUKU
Garancija 30.00%
€ 5,921.00
Mesečna zakupnina za predmet zakupa
€ 326.87
Jednokratni troškovi zaključenja Ugovora o Zakupu
€ 414.47
UKUPNO 1. PLAĆANJE
€ 6,335.47

- Vozilo je kasko osigurano tokom celog perioda zakupa, polisom Uniqa Osiguranja ADO, sa 10% ucešca u šteti i minimalno 100Eur.

- Zakupac se obavezuje i prihvata da ce snositi troškove ucešca u šteti, kao i sve ostale eventualne troškove i ostala eventualna umanjenja koja društvo za osiguranje obracuna kao posledicu ili obracuna prilikom obrade i isplate nastale štete. Ukoliko je iznos ucešca u šteti, ostalih eventualnih umanjenja ili ostalih eventualnih troškova po bilo kom osnovu snosio Porsche Mobility doo Beograd, ukupni nastali troškovi ce biti prefakturisani zakupcu koji se obavezuje i prihvata da ih u celosti izmiri odmah po prijemu fakture izdate po tom osnovu.

NAPOMENA: zakupac je u obavezi da pre preuzimanja vozila ugradi u ovlašcenom servisu zaštitni sistem Zeder.

- Placanje je u dinarima po prodajnom kursu Raiffeisen banke na dan obracuna.

- Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zakljucivanje ugovora pod navedenim uslovima, i može se menjati u zavisnosti od ocene boniteta klijenta i od ponudenih sredstava obezbedenja.