Ovaj sajt koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posete prezentacije.
Prihvati i nastavi

Caddy4 Furgon 2.0 TDI

Caddy4 Furgon 2.0 TDI
Bruto nabavna vrednost automobila (predmeta lizinga):
17,398.80
Iznos učešća 33.00%:
5,741.60
Broj lizing rata i period njihovog dospeća
2 rata koje dospevaju godišnje, u skladu sa planom plaćanja
Iznos lizing rate (naknade)
5,828.6
Drugi troškovi koji nastaju zaključenjem Ugovora o finansijskom lizingu:
224.21
Nominalna kamatna stopa
0.00%
Efektivna stopa lizing naknade
1.32%
Ukupno plaćanje pre preuzimanja predmeta lizinga:
5,965.81
Preostala vrednost predmeta lizinga 0.00%:
0.00

Svi iznosi su u EUR-ima.

U druge troškove koji nastaju zakljucenjem Ugovora o finansijskom lizingu spadaju: troškovi obrade ugovora, naknada za upis u lizing registar i PDV na kamatu.

U placanje pre preuzimanje vozila ulaze: ucešce, troškovi obrade ugovora, naknada za upis u lizing registar, 1.mesecna rata lizing naknade i PDV na kamate.

U ponudu nisu ukljuceni troškovi tehnickog pregleda i troškovi registracije.

Devizna klauzula: svi iznosi navedeni u informativnoj ponudi su izraženi u evrima, dok ce se sva placanja po osnovu Ugovora vršiti po prodajnom kursu Raiffeisen Banke AD Beograd na dan obracuna.

Osiguranje predmeta lizinga: primalac lizinga je dužan da pre preuzimanja vozila zakljuci i stavi na uvid davaocu lizinga polisu potpunog kasko osiguranja sa 5% odnosno 10% ucešca u šteti (franšiza) koja ukljucuje i osiguranje vozila protiv rizika krade i utaje. Primalac lizinga može zakljuciti polisu kasko osiguranja sa jednom od sledecih osiguravajucih kuca: Generali, Dunav, Uniqa i Wiener Städtische osiguranjem.

Procenjeni trošak osiguranja iznosi 3-6% od bruto vrednosti predmeta lizinga, koji može biti odjednom ili u 12 jednakih mesecnih rata placen. Podatak o procenjenom trošku osiguranja dat je okvirno i ne obavezuje davaoca lizinga, obzirom da ce konacnu vrednost mesecnog troška po ovom osnovu odrediti neposredno osiguravac prilikom zakljucenja ugovora o kasko osiguranju.

Pravo opcije: Primalac lizinga ima pravo da nakon isteka ugovora o lizingu i isplate svih obaveza iz i po osnovu Ugovora otkupi predmet lizinga po iznosu preostale vrednosti, bez ikakve dodatne naknade davaocu lizinga, o cemu je dužan izvestiti davaoca lizinga najkasnije 30 dana pre isteka roka na koji je Ugovor o lizingu zakljucen.

Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zakljucivanje ugovora pod navedenim uslovima, i može se menjati u zavisnosti od procene boniteta klijenta i od ponudenih sredstava obezbedenja.