Izuzetna ponuda za zakup vozila – Seat Leon!

Porsche Mobility Vam obezbeđuje podršku - popust na bruto cenu vozila u iznosu od 1000€ i kasko osiguranje u prvoj godini zakupa.

SEAT Leon Style 1.2 TSI
Maksimalna godišnja kilometraža: 25.000

Izuzetna ponuda za zakup vozila – Seat Leon!
Vrednost predmeta zakupa
€ 13.999,00
Garancija 20.00%
€ 2.333,17
Trajanje ugovora
48 meseci
Ostatak vrednosti 30.00%
€ 4.199,70
Mesečna zakupnina za predmet zakupa
€ 272,05
Ukupno mesečno zaduženje po ugovoru o zakupu
€ 272,05
PLAĆANJE PRED ISPORUKU
Garancija 20.00%
€ 2.333,17
Mesečna zakupnina za predmet zakupa
€ 272,05
Jednokratni troškovi zaključenja Ugovora o Zakupu
€ 244,98
UKUPNO 1. PLAĆANJE
€ 2.850,20

Vozilo je kasko osigurano u prvoj godini zakupa, polisa Generari sa 0% ucešca ili minimalno 100Eur.

Zakupac prihvata i obavezuje se da nakon prve godine zakupa ka Porsche Mobility doo Beograd dostavi zakljucenu polisu osiguranja motornih vozila (potpuno kasko osiguranje sa ukljucenim rizikom krade koje važi najmanje na geografskoj teritoriji Evrope), koju je zakljucio u svoje ime (Ugovarac osiguranja) i za racun Porsche Mobility doo Beograd (Osiguranik), koja važi do isteka perioda zakupa i na kojoj ucešce u šteti ne može biti vece od 10% od iznosa štete. Polisa osiguranja motornih vozila (potpunog kasko osiguranja) može se zakljuciti kod sledecih društava za osiguranje: UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD, GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO BEOGRAD, WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD i KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD.

- Zakupac se obavezuje i prihvata da ce snositi troškove ucešca u šteti, kao i sve ostale eventualne troškove i ostala eventualna umanjenja koja društvo za osiguranje obracuna kao posledicu ili obracuna prilikom obrade i isplate nastale štete. Ukoliko je iznos ucešca u šteti, ostalih eventualnih umanjenja ili ostalih eventualnih troškova po bilo kom osnovu snosio Porsche Mobility doo Beograd, ukupni nastali troškovi ce biti prefakturisani zakupcu koji se obavezuje i prihvata da ih u celosti izmiri odmah po prijemu fakture izdate po tom osnovu.

- Placanje je u dinarima po prodajnom kursu Raiffeisen banke na dan obracuna.

- Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zakljucivanje ugovora pod navedenim uslovima, i može se menjati u zavisnosti od ocene boniteta klijenta i od ponudenih sredstava obezbedenja.