Novi VW up!

Uz novi VW up! idu i sjajni uslovi za zakup ovog modela. Porsche Mobility Vam obezbeđuje podršku - popust na bruto cenu vozila u iznosu od 800€ i TESLA pametni telefon.

VW up! move up! 1.0
Maksimalna godišnja kilometraža: 20000

 

Novi VW up!
Vrednost predmeta zakupa
€ 8,590.00
Garancija 20.00%
€ 1,431.67
Trajanje ugovora
48 meseci
Ostatak vrednosti 40.00%
€ 3,435.99
Mesečna zakupnina za predmet zakupa
€ 151.92
Ukupno mesečno zaduženje po ugovoru o zakupu
€ 151.92
PLAĆANJE PRED ISPORUKU
Garancija 20,00%
€ 1,431.67
Mesečna zakupnina za predmet zakupa
€ 151.92
Jednokratni troškovi zaključenja Ugovora o Zakupu
€ 85.90
UKUPNO 1. PLAĆANJE
€ 1,669.49

- U ponudu nisu ukljuceni troškovi tehnickog pregleda i troškovi registracije.

- Zakupac prihvata i obavezuje se da u pre preuzimanja predmeta zakupa Porsche Mobility doo Beograd dostavi zakljucenu polisu osiguranja motornih vozila (potpuno kasko osiguranje sa ukljucenim rizikom krade koje važi najmanje na geografskoj teritoriji Evrope), koju je zakljucio u svoje ime (Ugovarac osiguranja) i za racun Porsche Mobility doo Beograd (Osiguranik), koja važi do isteka perioda zakupa i na kojoj ucešce u šteti ne može biti vece od 10% od iznosa štete. Polisa osiguranja motornih vozila (potpunog kasko osiguranja) može se zakljuciti kod sledecih društava za osiguranje: UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD, GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO BEOGRAD, WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD i KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD.

- Zakupac se obavezuje i prihvata da ce snositi troškove ucešca u šteti, kao i sve ostale eventualne troškove i ostala eventualna umanjenja koja društvo za osiguranje obracuna kao posledicu ili obracuna prilikom obrade i isplate nastale štete. Ukoliko je iznos ucešca u šteti, ostalih eventualnih umanjenja ili ostalih eventualnih troškova po bilo kom osnovu snosio Porsche Mobility doo Beograd, ukupni nastali troškovi ce biti prefakturisani zakupcu koji se obavezuje i prihvata da ih u celosti izmiri odmah po prijemu fakture izdate po tom osnovu.

- Uz vozilo se isporucuje i mobilni telefon marke TESLA SMARTPHONE 6.1

- Placanje je u dinarima po prodajnom kursu Raiffeisen banke na dan obracuna.

- Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zakljucivanje ugovora pod navedenim uslovima, i može se menjati u zavisnosti od ocene boniteta klijenta i od ponudenih sredstava obezbedenja.