VW Tiguan

Ukoliko se odlučite za zakup novog VW Tiguan-a Porsche Mobility će vas obradovati sa izuzetnom akcijom. Očekuje Vas podrška - popust na bruto cenu vozila u iznosu od 2000€ i kasko osiguranje u toku prve godine zakupa.

VW Tiguan NF Trend 2.0 TDI
Maksimalna godišnja kilometraža: 20.000

 

VW Tiguan
Vrednost predmeta zakupa
€ 24,490.00
Garancija 25.00%
€ 5,102.08
Trajanje ugovora
€ 48 meseci
Ostatak vrednosti 40.00%
€ 9,796.00
Mesečna zakupnina za predmet zakupa
€ 413.45
Ukupno mesečno zaduženje po ugovoru o zakupu
€ 413.45
PLAĆANJE PRED ISPORUKU
Garancija 25.00%
€ 5,102.08
Mesečna zakupnina za predmet zakupa
€ 413.45
Jednokratni troškovi zaključenja Ugovora o Zakupu
€ 428.58
UKUPNO 1. PLAĆANJE
€ 5,944.11

Vozilo je kasko osigurano za prvu godinu zakupa, polisom Generali Osiguranja a.d.o.sa franšizom 10% 200Eur min.

- Zakupac prihvata i obavezuje se da po isteku prve godine zakupa ka Porsche Mobility doo Beograd dostavi zaključenu polisu osiguranja motornih vozila (potpuno kasko osiguranje sa uključenim rizikom krađe koje važi najmanje na geografskoj teritoriji Evrope), koju je zaključio u svoje ime (Ugovarač osiguranja) i za račun Porsche Mobility doo Beograd (Osiguranik), koja važi do isteka perioda zakupa i na kojoj učešće u šteti ne može biti veće od 10% od iznosa štete. Polisa osiguranja motornih vozila (potpunog kasko osiguranja) može se zaključiti kod sledećih društava za osiguranje: UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD, GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO BEOGRAD, WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD i KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD.

- NAPOMENA: zakupac je u obavezi da pre preuzimanja vozila ugradi u ovlašćenom servisu zaštitni sistem Cobra Alarm.

- Zakupac se obavezuje i prihvata da će snositi troškove učešća u šteti, kao i sve ostale eventualne troškove i ostala eventualna umanjenja koja društvo za osiguranje obračuna kao posledicu ili obračuna prilikom obrade i isplate nastale štete. Ukoliko je iznos učešća u šteti, ostalih eventualnih umanjenja ili ostalih eventualnih troškova po bilo kom osnovu snosio Porsche Mobility doo Beograd, ukupni nastali troškovi će biti prefakturisani zakupcu koji se obavezuje i prihvata da ih u celosti izmiri odmah po prijemu fakture izdate po tom osnovu.

- Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu Raiffeisen banke na dan obračuna.

Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zaključivanje ugovora pod navedenim uslovima, i može se menjati u zavisnosti od ocene boniteta klijenta i od ponuđenih sredstava obezbeđenja.