Golf Trend 1.6 TDI

AKCIJA topSERVICE GOLF 1500

Golf Trend 1.6 TDI
Vrednost predmeta zakupa
16,390.00
Garancija 22.00%
3,004.83
Ostatak vrednosti 22.00%
3,605.80
Zakupnina za predmet zakupa (1)
331.97
Uključene dodatne usluge
Održavanje vozila - Redovno održavanje
14.87
Upravljanje uslugama
2.40
UKUPNO DODATNE USLUGE (2)
17.27
Ukupno mesečno zaduženje po ugovoru o zakupu sa dodatnim uslugama (3)=(1)+(2)
349.24
PLAĆANJE PRED ISPORUKU
Garancija 22.00% (4)
3,004.83
Troškovi obrade ugovora (5)
163.90
UKUPNO 1. PLAĆANJE PRED ISPORUKU (6)=(4)+(5)
3,168.73

Svi iznosi su u EUR-ima. Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu Raiffeisen banke AD Beograd na dan obračuna.

OBIM I OPIS USLUGA

Ukoliko nije ugovorena dodatna usluga pod nazivom "Zaštitni uređaj protiv krađe" a ugradnja zaštitnog uređaja je obavezna u skladu sa uslovima Osiguravača, troškove ugradnje zaštitnog uređaja snosi Zakupac.

Održavanje vozila - Redovno održavanje: Redovno/preventivno održavanje po planu proizvođača. Zamena potrošnih materijala kada do istrošenosti dođe usled prirodnog habanja i bilo koji drugi kvarovi nisu predmet održavanja

Izveštavanje:
- Deo izvestaja koji se odnosi na pregled aktivnih vozila u zakupu, ugovorene fleet management usluge i rate moguce je videti na on-line portalu
- Sve ostale izvestaje Porsche Mobility dostavlja po upitu

Upravljanje voznim parkom:

- administracija, logistička podrška

- upravljanje štetnim događajima (saveti u trenutku nastanka štetnih događaja) likvidacije/naplate štete, izbor servisa za popravku 

U plaćanje pre preuzimanje vozila ulaze: iznos garancije i troškovi obrade ugovora.