Audi A4 – Jedinstvena ponuda

Uđite u svet luksuza putem zakupa AUDI vozila po izuzetnim uslovima. Ova izuzetna ponuda obuhvata uključeno kasko osiguranje tokom celog perioda zakupa.

Audi A4 2.0 TDI PI
Maksimalna godišnja kilometraža: 25.000

Audi A4 – Jedinstvena ponuda
Vrednost predmeta zakupa
€ 39.990,00
Garancija 25.00%
€ 8.331,25
Trajanje ugovora
48 meseci
Ostatak vrednosti 41.00%
€ 16.395,90
Mesečna zakupnina za predmet zakupa
€ 672,66
Ukupno mesečno zaduženje po ugovoru o zakupu
€ 672,66
PLAĆANJE PRED ISPORUKU
Garancija 25.00%
€ 8.331,25
Mesečna zakupnina za predmet zakupa
672,66
Jednokratni troškovi zaključenja Ugovora o Zakupu
€ 699,83
UKUPNO 1. PLAĆANJE
€ 9.703,74

U placanje pre preuzimanje vozila ulaze: iznos garancije, troškovi obrade ugovora, 1. mesecna zakupnina.

- Vozilo je kasko osigurano tokom celog perioda zakupa, polisom Uniqa Osiguranja ADO, sa 10% ucešca u šteti i minimalno 100Eur.

- Zakupac se obavezuje i prihvata da ce snositi troškove ucešca u šteti, kao i sve ostale eventualne troškove i ostala eventualna umanjenja koja društvo za osiguranje obracuna kao posledicu ili obracuna prilikom obrade i isplate nastale štete. Ukoliko je iznos ucešca u šteti, ostalih eventualnih umanjenja ili ostalih eventualnih troškova po bilo kom osnovu snosio Porsche Mobility doo Beograd, ukupni nastali troškovi ce biti prefakturisani zakupcu koji se obavezuje i prihvata da ih u celosti izmiri odmah po prijemu fakture izdate po tom osnovu.

NAPOMENA: zakupac je u obavezi da pre preuzimanja vozila ugradi u ovlašcenom servisu zaštitni sistem Zeder.

- Placanje je u dinarima po prodajnom kursu Raiffeisen banke na dan obracuna.

- Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zakljucivanje ugovora pod navedenim uslovima, i može se menjati u zavisnosti od ocene boniteta klijenta i od ponudenih sredstava obezbedenja.