Porsche

Na šta se možete osloniti:

Porsche je partner Porsche Leasing SCG d.o.o. To znači da je finansiranje Vašeg Porsche-a u rukama profesionalaca. 

Kod Vašeg Porsche prodavca ćete dobiti sve na jednom mestu što je vezano za Vaše vozilo: finansiranje, osiguranje i više od toga. 

Vaš Porsche prodavac će Vam sa zadovoljstvom napraviti finansijsku ponudu Porsche leasing-a, koja je prilagođena Vašim individualnim potrebama i željama. 

Mreža Porsche dilera u Srbiji i Crnoj Gori

Porsche Inter Auto S 
Porsche Beograd Ada
 
Radnička BB 
11000 Beograd 
Tel. + 381 11 35 30 430 
www.porschebeograd-ada.rs