Finansijski lizing

Zašto finansijski lizing?

Finansijski lizing je vid finansiranja, koji podrazumeva postojanje tri učesnika: primalac lizinga, davalac lizinga i isporučilac. On predstavlja moderan način finansiranja i namenjen je prvenstveno klijentima koji po isteku ugovora žele da zadrže vozilo.Ovaj vid lizinga je takođe pogodan i za firme koje vozilo žele amortizirati u poslovnim knjigama, s obzirom da se vozilo evidentira kao finansijska imovina Primaoca lizinga. 

Lizing je ugovorni odnos koji korisniku lizinga omogućava korišćenje nekog dobra (predmeta lizinga), koji se nalazi u vlasništvu Davaoca lizinga (tj.lizing kuće) u zamenu za ugovorene mesečne rate lizinga. 

Treba vam savet?

Ukoliko imate nedoumice oko usluga koje pružamo, budite slobodni da nam se obratite.

 • Standardni rok otplate od 24-72 meseci 
 • Minimalni iznos učešća je 20% od bruto vrednosti vozila

 • Vozilo se evidentira i amortizira kao imovina primaoca
 • Isplatom poslednje rate automobil prelazi u vlasništvo primaoca lizinga 

10 razloga za finansijski lizing

 1. Jednostavan proizvod
 2. Transparentna i razumljiva finansijska ponuda
 3. Fleksibilna, individualna i brza rešenja i procedure
 4. Brze procedure omogućavaju da u roku od 48h dođete do automobila
 5. Novoosnovana preduzeća mogu da apliciraju za lizing (uz jemstvo drugog pravnog lica)
 6. Mogućnost realizacije lizinga bez dodatnih obezbeđenja/garancija
 7. Kod pravnih lica predmet lizinga (vozilo) se u bilansima vodi kao osnovno sredstvo što je bitno zbog obračuna amortizacije
 8. U bilansu stanja, finansijski lizing se vodi kroz evidentiranje sredstava i obaveza. U slučaju finansiranja putem finansijskog lizinga kamate i naknade se tretiraju kao finansijski rashodi u bilansu uspeha preduzeca, dok se lizing rate raspoređuju na smanjenje obaveze po lizingu.
 9. Tokom trajanja ugovora o lizingu, vlasnik predmeta lizinga (vozila) je lizing kuća koja je odobrila lizing
 10. Otplatom poslednje lizing rate, Primalac lizinga postaje vlasnik predmeta lizinga (vozila)